Aktualności

Wizyta studyjna partnerów projektu „Zawodowo mobilni- rozwój, doświadczenie, lepsza praca”

22 stycznia 2019

W poniedziałek, 21 stycznia br., przedstawiciele Działu Współpracy Międzynarodowej i Realizacji Projektów Unijnych- panowie: Michael Ritter i Jacek Jeremicz odwiedzili naszą szkołę. Obaj panowie reprezentują Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii, do którego nasi uczniowie wyjeżdżają w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Izabela Żukowska. W rozmowach uczestniczyła Pani Wicedyrektor Anna Lewicka, autorka wszystkich projektów z programu Erasmus + realizowanych w naszej szkole, Pani Małgorzata Wołoszczuk– nauczyciel germanista i opiekun młodzieży na stażu oraz Pani Elwira Antkowicz- Machaczek z Zespołu ds. organizacji realizacji projektu.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym poprzez wymianę informacji  i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk. Przedstawiciele instytucji partnerskich spotkali się na wizycie studyjnej, aby poznać metody funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, dyskutować o nim i nawzajem się inspirować.

Innym ważnym elementem wizyty studyjnej było omówienie dotychczasowej współpracy między partnerami i zapowiedź dalszego jej zacieśniania. Goście zwiedzili szkołę, zapoznali się z ofertą edukacyjną i planami rozwoju szkoły (szczególnie w zakresie przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem Funduszy UE i wsparcia Powiatu), a także prześledzili efekty upowszechniania realizacji wspólnych działań.

Przedmiotem rozmów było również przedstawienie propozycji strony niemieckiej oraz możliwość przystąpienia naszej placówki do nowego projektu. Dzięki temu młodzież z naszej szkoły będzie mogła brać udział w wydarzeniach w całej Europie i otrzymać ogromną szansę na rozwój i nowe możliwości. Prowadzone rozmowy obejmowały wiele spraw dotyczących możliwości współpracy obu stron i poszukiwanie najlepszej formy jej realizacji.

Podpisanie Certyfikatów EUROPASS- MOBILNOŚĆ zakończyło wizytę niemieckich przyjaciół.

Wsparcie  finansowe,  w wysokości 52 400 €, uzyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zapewnia całkowicie bezpłatny udział młodzieży  w projekcie

Opracowała: Halina Chowałko